15.02.2019, oppdatert 22.02.2019, 12.03.2019
  

tirsdag 26. mars 2019
kl. 19.00
Sted: Klubbhuset i Åsegarden
Det blir avviklet et kort medlemsmøte etter årsmøtet.
HUSK Å BETALE KONTINGENTEN!
Gamle og nye medlemmer er velkommen!
Enkel servering.

("Nye" medlemmer må ha betalt 2019-medlemskap senest en måned før årsmøtet.)
Ikke medlem? Ønsker du å bli medlem;
Meld deg inn HER

Les også: VALG 2019

Nå tar vi om ikke så lenge fatt på enda en ny sesong på
Harstad Motorsport Senter. Det går mot lysere tider
og det er mye å glede seg til med masse sosialt og
motorsport-moro for store og små i Åsegarden ;)

Medlemmene oppfordres til å delta på årsmøtet
i klubben DU som medlem har et eierforhold til.
Det viktigste med å delta på årsmøtet er å få frem viktige saker og felles
temaer som angår klubben, være med i avgjørelser og gjøre valg som du ser
vil ha konsekvenser for å kunne skape en positiv utvikling.

Det er også viktig at du som medlem engasjerer deg i saker som du brenner
for og som er av felles interesse. Engasjer deg gjerne i forkant av årsmøtet!
Ta kontakt med styret eller valgkomiteen.


NB! Mht. Ste
mmerett og valgbarhet
"Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og 2019-medlemskapet
innen årsmøtet, senest samme dag med fremvisning av gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2019-medlemskap senest en måned før årsmøtet.
Les mer lenger ned på siden
 

Har du noe på hjertet

Frem til årsmøtet er det greit om dere tenker på evt. saker dere vil ta opp.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende
senest 14 dager før årsmøtet
Tips gjerne styret på:
post@nmkharstad.no

Ønsker du å bidra i klubbarbeidet
eller har du kandidater til styret

Det skal også byttes ut litt i styret, om noen gjerne ønsker å gjøre en
jobb for klubben med et styreverv kan dere ta kontakt med valgkomitèen.
Det samme om du har kandidater som kan bidra med å styre klubben framover.
Les mer: VALG 2019


 

Sakspapirer:

Sakspapirer skal i henhold til lovnorm være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet finner sted.
Om du foretrekker å gjennomgå sakspapirene må du henvende deg til leder i styret,
post@nmkharstad.no
Sakspapirer vil uansett bli utlevert på årsmøtet.

Innspill og saker til årsmøtet:

Har du en spesiell sak du vil fremme for behandling
på årsmøtet må den sendes styret
senest 10 dager før årsmøtet
Saker sendes: post@nmkharstad.no

Mht. Stemmerett:

NMK hovedkontoret minner om at for å kunne stemme må man være gyldig medlem,
ikke må skylde kontingent og ha innbetalt sitt medlemskap av NMK for å
kunne ha stemmerett i klubben.

"Nye" medlemmer må ha vært medlem i 1 måned og betalt 2019-medlemskapet.
Les forøvrig også lovnorm lenger ned på siden mht. alder m.m.

Det vil si at "Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og
2019-medlemskapet innen årsmøtet, senest samme dag med gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2019-medlemskap senest 1 måned før årsmøtet.

Mht. Valgbarhet:

NMK hovedkontoret minner om at for å være valgbar må man være gyldig medlem,
ikke må skylde kontingent og ha innbetalt sitt medlemskap av NMK for å
kunne inneha verv i klubben.

"Nye" medlemmer må ha vært medlem i 1 måned og betalt 2019-medlemskapet.
Les forøvrig også lovnorm lenger ned på siden mht. alder m.m.

Det vil si at "Gamle" medlemmer må ha betalt skyldig kontingent og
2019-medlemskapet innen årsmøtet, senest samme dag med gyldig kvittering.
"Nye" medlemmer må ha betalt 2019-medlemskap senest 1 måned før årsmøtet.

Lovnorm for klubber tilsluttet
NIF - NMF og NMK:

Utdrag fra § 5 Stemmerett og valgbarhet:

-
"For å ha stemmerett må man være fylt 15 år,
og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned
og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov §§ 2-5."
 "Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett,
er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller
møte i overordnet organisasjonsledd."

Lovnorm for NMK-klubber

Lovnorm for idrettslag

Særregler NMK Harstad

Les også: VALG 2019

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk