Publisert: 17.02.2020 -Oppdatert 18.02.2020, 27.02.2020, 03.03.2020, 19.05.2020, 26.05.2020

Tilbake til Årsmøte

Medlemmene oppfordres
til å engasjere seg!

Det skal byttes ut i styret i jubileumsåret.
Frem til årsmøtet og valget oppfordres
medlemmer som kan tenke seg å gjøre
en jobb for klubben med et styreverv
om å kontakte valgkomitèen.

Ta også kontakt om du har kandidater du har tro på.
Kvinner ønskes og oppfordres spesielt til å ta
utfordringen med et styreverv!

Hvem som foreslår/nominerer hvem holdes konfidensielt. Vi ønsker at klubbens
medlemmer engasjerer seg og håper dermed på god oppslutning og engasjement
blant våre medlemmer.
For å være valgbar, les mer HER


Medlemmer som ønsker å bidra med et styreverv i klubben
oppfordres til å ta kontakt, også om de kan ha andre forslag
til kandidater de har tro på kan styre NMK Harstad fremover.

Ta kontakt med valgkomiteen!!
Se lenger ned på siden
 

Hvilken rolle har styret?

Ønsker å dreie fokus mot medlemmene
Hovedstyret skal ikke velges fra en eksklusiv gruppe.
Valgkomiteen ønsker å dreie fokus mot medlemmene
- er medlemmene nok interessert i det som skjer i klubben?
Vel, det vil tiden vise men valgkomiteen vil i hvert fall klart
tilkjennegi at de er lydhøre for forslag.

Medlemmer som ønsker å bidra med et
viktig styreverv i klubben oppfordres
til å ta kontakt med valgkomitèen!
Dette gjelder også om de kan ha andre
forslag yil kandidater de har tro på kan
være aktuelle til å være med å styre
klubben fremover.


Medlemmene bør engasjere seg og delta aktivt
Ønsket er at medlemmer på grasrota skal engasjere seg i dette valget. Det er viktig at medlemmene oppfordres til å delta aktivt og valgkomiteen ønsker at de skal ta kontakt og signalisere hvem de mener bør styre NMK Harstad fremover. Valgkomiteen oppfordrer derfor medlemmene til å komme på banen, det kan kalles ansvarliggjøring av medlemmene.

Vil møte medlemmene og vise hva arbeidet i styret betyr
Ingen bør bli overrasket dersom de får en telefon fra valgkomiteen som arbeider aktivt i dette valget.
Valgkomiteen tror man må møte medlemmene og vise hva arbeidet i styret betyr. Man må synliggjøre
mer for å skape større oppslutning og dermed større legitimitet til styrekandidatene. Lav oppslutning
er ikke fordi medlemmene ikke engasjerer seg, men fordi de ikke vet nok om det. Det er ikke bare vi
som sliter med dette men det er opp til oss, håpet er at vi får flest mulig til å delta!!!


Medlemmenes perspektiv inn i styrerommet
Styrerepresentantenes oppgave er å bringe medlemmenes perspektiv inn i styrerommet. De er personlig
valgt og skal ta avgjørelser med utgangspunkt i hva de oppfatter som det beste for hele klubben.
Styret består foruten styreleder av 5-6 styremedlemmer der det ønskes valgt representanter fra alle
gruppene for to år av gangen.


Ønsker de beste kandidatene
Valgkomiteen tilkjennegir ikke om de har navn på blokken så tidlig i prosessen men ønsker imidlertid at
den vil bli full av både kjente og ukjente navn i løpet av tiden fram til årsmøtet. - Denne valgkomiteen
vil ikke bare være en mentometerknapp for øyeblikkstemningen. Valgkomiteens jobb er å skaffe de beste
kandidatene og vil lete både blant kjente og ukjente navn, men på nytt
oppfordres medlemmene til å
komme på banen. Ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer.


Årsmøtet avgjør
Valgkomiteen skal gjøre en best mulig jobb ved å legge fram engasjerte kandidater men vil ikke vil ta
det som et nederlag om årsmøtet ikke velger de navnene valgkomiteen kommer frem til.

- Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er årsmøtets fulle rett - det vil si alle medlemmer over
15 år med betalt medlemskap - å velge de kandidatene de vil, uavhengig om de velger de kandidatene
valgkomiteen kommer frem til.

På nytt; det er viktig at medlemmene
engasjerer seg og deltar aktivt!


Kontakt valgkomitèen:
Eirik Finjord Jan Magne Albrigtsen
Leder Valgkomite 2019-2020 Medlem Valgkomite 2019-2020
Kontaktinfo

Kontaktinfo

   

Tilbake til Årsmøte

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk