Tilbake til


Klikk på KLUBBINFO for annen informasjon>>>

 


NMK Harstad velger styre for normalt 2-årsperioder. I tillegg har vi frivillige i sentrale verv og med
funksjoner som listet nedenfor i alle sportsgrener og grupper. Foruten dette er det mange medlemmer
med stort engasjement og innsats i bemerkelsesverdig dugnadsånd som gjør at vi kan holde et så høyt
aktivitetsnivå som vi gjør i dag.
Takk til absolutt alle engasjerte!
Her er listet opp alle tidligere og nåværende
medlemmer med funksjoner og verv i klubben:

  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon


Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
vervAktivitets
komitè


Sports
komitè

Løpsroller


Drift og
vedlikehold


Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling


Redaksjon
og andre
ansvars
områder
A Alf Kristian Pedersen        
Drift
Anlegg
   
Alf Magne Stenhaug KLUBB
KONTAKT
OFFROAD
GRUPPA
     
Drift
Anlegg
   
Anders Andreassen Se også lisensiert funksjonær        
Miljø,
sikkerhet
og
Utdanning
NMK
HARSTAD

Redaksjon+
Presse
ansvarlig
samt PR
Andreas Eilefsen              
Arild Røkenes
Kasserer
2019-
2021
         
B Bente Mikalsen Espeland Se også lisensiert funksjonær            
Bjørn Espeland Se også lisensiert funksjonær            
Bjørn-Are Lorentzen Se også lisensiert funksjonær            
Bjørn Harald Heggen Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling

Sikkerhet
og
Utvikling
Motocross
MX-gruppa
 
C

D

E

Carl Fredrik Lyche Se også lisensiert funksjonær        
Miljø,
sikkerhet
og
Utdanning
NMK
HARSTAD
 
Chris Ervik Risheim              
Eirik Finjord  
Valg
Komite
2019-
2020
         
Erik Olsen Se også lisensiert funksjonær            
Esben Lind              
Espen Andersen  
Nestleder
2019-
2020
         
Eva Therese Johansen  
Sekretær
2019-
2021
         
Evy Øien Johnsen Se også lisensiert funksjonær            
  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon


Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
vervAktivitets
komitè


Sports
komitè

Løpsroller


Drift og
vedlikehold


Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling


Redaksjon
og andre
ansvars
områder
F

G

H

I

J
Geir Isaksen Se også lisensiert funksjonær            
Halvor G. Volden Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling
   
Iselin Ervik      
Løps
Admin
Bilgruppa

Kantine
gruppa
   
Jahn Herstad Se også lisensiert funksjonær            
Jan Magne Albrigtsen  
Valg
Komite
2019-
2020
         
John Helge Stenhaug Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
OFFROAD
GRUPPA
   
Tracksa
Admin

Bane og
utvikling Offroad
   
K Kenneth Hågbo Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling

Lisens
ansvarlig
MX-gruppa
 
Kenneth Svendsen Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
MX-
GRUPPA

Revisor
2019-
2020
   
MXbane og
utvikling
   
Knut Lamo Pedersen Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
BIL
GRUPPA
     
Leder
Bil-Bane
komitè
   
Kristina Berg    
Aktivitets
 Komite
 
Leder Kantine
gruppa
   
Kurt Ørjan Pettersen              
  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon


Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
vervAktivitets
komitè


Sports
komitè

Løpsroller


Drift og
vedlikehold


Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling


Redaksjon
og andre
ansvars
områder

L

M

               
Lars Roger Kulseng-Hansen Se også lisensiert funksjonær            
Lise Rinaldo  
Leder
2019-
2020

Aktivitets
 Komite
       
Malin Øien Johnsen              
Martin Pedersen  
Styre
Medlem
2018-
2020
         
Merethe Rose Jakobsen              
Michael Heggen Se også lisensiert funksjonær            
N

O

P

Odd-Ivar Chruickshank              
Odd Hammer    
Leder
Aktivitets
 Komite
   
Miljø og
sikkerhet
NMK
HARSTAD

Representant
Motoridrett
i Harstad
Idrettsråd
Oddne Johansen Se også lisensiert funksjonær            
Per Jan Pedersen              
Pål Svendsen              
  Navn

Klikk på navnet
for bilde og
kontaktinformasjon


Lisensiert
funksjonær

Klikk på ikon
for å se
kompetanse

Styre
verv

Andre
vervAktivitets
komitè


Sports
komitè

Løpsroller


Drift og
vedlikehold


Miljø,
sikkerhet,
utdanning
og utvikling


Redaksjon
og andre
ansvars
områder
R Raimon Andersen Se også lisensiert funksjonær
KLUBB
KONTAKT
BILGRUPPA
           
Richard Bergersen        
Drift
Anlegg
   
Roger E. Gullholm Se også lisensiert funksjonær            
Rolf Kildal Se også lisensiert funksjonær      
Bane og
utvikling
   
S Sigurd Friborg Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling
   
Sondre Henriksen Engstad Se også lisensiert funksjonær
Varamedl
2019-
2020
         
Stein Dahle Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling
   
Stig Arne Dallager              
Stine Mari Kristensen Se også lisensiert funksjonær
Styre
Medlem
2019-
2021

Aktivitets
 Komite

Løps
Admin
Bilgruppa
   
Redaksjon,
Sponsing
og PR
Ståle Røthe    
Aktivitets
 Komite
 
Bane og
utvikling
   
Svein Rune Johansen Se også lisensiert funksjonær      
MXbane og
utvikling
   
Svein Tore Kristensen Se også lisensiert funksjonær          
Redaksjon+
Webmaster
Synnøve Rist Kildal Se også lisensiert funksjonær            
T

U

V

W

Tom Agnar Andreassen              
Tone Pedersen              
Tor Andrè Nyrud              
Tord Bergersen              
Tove Jørgensen            
Torbjørn Frantsen              
Trude Karlsen              
Vegar Aspen Se også lisensiert funksjonær            
Werner Olsen        
Bane og
utvikling
   
     

Tidligere og nåværende medlemmer
med funksjoner og verv i klubben:

     
Merethe Rose Jakobsen Kristina Berg Oddne Johansen
995 64159 971 15423 415 19119
frkrose(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
kristina-berg(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Svein Tore Kristensen Erik Olsen Alf Kristian Pedersen
907 98347 970 28151 906 86415
 webmaster(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
e-iolsen(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
alf(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her... 
Webmaster    
     
     
Tone Pedersen Raimon Andersen Lars Roger Kulseng-Hansen
958 06679 913 34766 909 23456
tone(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
raimon(a)bergtransport.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
lars.roger(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Tord Bergersen Rolf Kildal Bjørn Espeland
928 06387 913 41158 916 16043
tord.bergersen(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
rolf.kildal(a)hlink.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Bjornespeland(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
John Helge Stenhaug Alf Magne Stenhaug Per Jan Pedersen
970 10005 970 10002 918 58850
broder_jalle(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
alfmsten(a)start.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
perjap(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Anders Andreassen Jahn Herstad Synnøve Rist Kildal
481 20365 480 65612 900 63340
anders(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
4x4(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
synnove(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Odd-Ivar Chruickshank Richard Bergersen Odd Hammer
971 56885 909 17132 477 18818
kruttis(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
richard.bergersen(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Odd.Hammer(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Stein Dahle Vegar Aspen Eirik Finjord
916 82716 905 81124 975 31901
unnKm(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
vaspen2010(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
eirik(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
    Valgkomite - Se mer
     
     
Kenneth Hågbo Michael Heggen Sigurd Friborg
916 05663 416 25609 950 09929
kenneth(a)haagbo.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
mikke86(a)live.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
sigurdfriborg(a)live.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Stig-Arne Dallager Trude Karlsen Torbjørn Frantsen
975 01699 915 95552 404 05104
stig(a)servicenord.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
trude.karlsen(a)gmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
torfra(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Tove Jørgensen Karl Erik Eilefsen Iselin Mari Ervik Risheim
970 77872 911 39752
tove-jor(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
karl.erik.eilefsen(a)moller.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
iselin(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Kurt Ørjan Pettersen Ståle Røthe Kenneth Svendsen
918 78495 974 22688 917 48876
kurt(a)alltakst.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
sroeth(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Kenneth(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
    Revisor - Se mer
     
     
Halvor G. Volden Svein Rune Johansen Roger Erling Gullholm
454 21020 402 07471 905 96903
halvolde(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
trude.karlsen(a)gmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
roger(a)gullholm.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
 
     
     
Tom Agnar Andreassen Carl Fredrik Lyche Bjørn-Harald Heggen
915 64533 907 42250 915 72015
tomagnar(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
carl.lyche(a)gmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
zigomc(a)zigomc.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Geir Isaksen Bente Mikalsen Espeland Esben Lind
480 15105 905 88185 916 39032
geir(a)natthusveien.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
benteespeland(a)yahoo.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
esben(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Pål Svendsen Werner Olsen Andreas Eilefsen
481 51290 906 86390 959 18821

 
werner.olsen(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
aife-mail(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     
Knut Lamo Pedersen Chris Ervik Risheim Tor Andrè Nyrud
977 43325 480 21040 404 85523
knutlamo(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Chris(a)i-a.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     

Stine Mari Kristensen Espen Andersen Eva Therese Johansen
919 95659 986 47515 953 62220
stinemari(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
espen(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
eva(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Styremedlem - Se mer Nestleder - Se mer Sekretær - Se mer
     
     

 

  Arild Røkenes Jahn Magne Albrigtsen
  930 80024 916 38692
  arild(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
jahnmagn(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
   
  Kasserer - Se mer Valgkomite - Se mer
     
     

Malin Øien Johnsen Bjørn-Are Lorentzen Evy Øien Johnsen
940 57351 909 39707 971 62629
malin.oien.johnsen(a)hotmail.com
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
verksted(a)tb-autoservice.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
jotrans(a)online.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
     
     

Sondre Henriksen Engstad Martin Pedersen Lise Rinaldo
934 55949 958 63659 481 21098
Sondre(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Martin(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Lise(a)nmkharstad.no
(a) erstattes med @
Hvorfor? Les her...
Varamedlem - Se mer Styremedlem - Se mer Leder - Se mer
     
     

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.