03.04.2020, oppdatert 06.04.2020, 05.05.2020

 

GENERELL MAL FOR RETNINGSLINJER
FOR BEGRENSET TRENING

NMK sentralt går ut med melding til alle NMK-klubber og påpeker det ansvaret
NMK ønsker at klubbene og medlemmene utviser og har fokus på i denne vanskelige
korona-tiden. NMK ber alle følge gitte regler slik at alle kan fortsette med trening
som det er åpnet for nå.
Les gjennom retningslinjene som er publisert på våre forbunds nettsider:

www.bilsport.no

www.nmfsport.no

Les også info på idrettsforbundets nettsider: www.idrettsforbundet.no

NMK har i tillegg sammenfattet noen punkter til utgangspunkt for sjekkpunkter
for arrangører av treningen hvor klubbene kan benytte og omgjøre til deres egne.

Les generell mal som gjelder her

RETNINGSLINJER FOR TRENING
Bil- og Motorsykkelsport fra NMF
pr. 3. april 2020

 

 

Korona-vett veileder
for Norges
Motorsportforbund (NMF)

Under følger NMF sin ferske «Korona-vett veileder» i forbindelse med begrenset
organisert aktivitet.

- Vi er pålagt et stort samfunnsansvar med tanke på å begrense spredning av
korona-viruset, sier generalsekretær Tony Isaksen.

- Idretten er gitt stor tillit ved begrenset oppstart av idrettslige aktiviteter, sier
Isaksen. Generalsekretæren sier videre:
- Vi har de siste dagene jobbet intenst med å få avklart noen problemstillinger
forbundet med definisjonen av maksimalt 5 personer, og hva det betyr for
gjennomføring av våre motorsportsaktiviteter. Inntil videre gjelder begrensningen
på 5 personer ved gjennomføring av en aktivitet. I tillegg avventer vi tilbakemelding
fra Helsedirektoratet om de har ytterligere krav til prosedyrer vedrørende mindre
hendelser/skader med tanke på smittevern, sier Tony Isaksen.

NMF mangler imidlertid flere avklaringer.
- Vi har imidlertid ennå ikke fått noen avklaringer fra NIF og Helsedirektoratet
på disse to spørsmålene. Veilederen vil bli fortløpende oppdatert, sier Isaksen.

Korona-vett veileder for Norges Motorsportforbund (NMF)
Oppdatert: 3. april 2020

Det åpnes nå opp for begrenset organisert aktivitet innenfor Norges
Motorsportforbund sine grener. Overordnet mål for disse retningslinjene er at
aktiviteten ikke skal bidra til spredning av korona viruset. Disse retningslinjene
gjelder trening som avholdes i henhold til NMFs treningsreglement. Det er
foreløpig ikke tillatt med andre arrangementer eller konkurranser i perioden.
Dette gjelder også konkurranser på klubbnivå. Dugnader faller inn under disse
retningslinjene.

I tillegg til disse retningslinjene gjelder Norges Idrettsforbunds (NIF) overordnede
koronavett-regler og nasjonale myndigheters retningslinjer –
se nederst i dokumentet.

Det er sikkerhetsleder som er ansvarlig på trening (stevneleder i noen grener) og
denne er også ansvarlig for å påse at tiltak mot korona blir etterfulgt. Ved brudd
på retningslinjer har ansvarlig for aktiviteten myndighet til å stenge aktiviteten
helt eller delvis, samt bortvise personer.

Enhver klubb skal påse at alle deres sikkerhetsledere er kjent med disse og øvrige
retningslinjer, og at disse blir fulgt. Enhver klubb kan innføre lokale
tiltak/begrensninger for å sikre kontroll over at retningslinjer følges. Klubben
pålegges gjennom disse retningslinjene å sette seg inn i smittevernloven og
dens bestemmelser, og følge disse.

Informasjon om smittevernlovens bestemmelser finner du her:

Alle som kommer på banen/klubben må være kjent med koronavett-reglene og
øvrige retningslinjer. Medlemmer oppfordres til å kun trene i egen klubb så langt
det lar seg gjøre.

Klubben er selv ansvarlig for sine treninger, samt å avbryte trening dersom
helsemyndighetenes krav ikke kan innfris. Det må utvises skjønn ut ifra grenenes
særegenhet, men ikke på en slik måte at myndighetenes krav ikke kan innfris.
All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte
mellom klubbens medlemmer.

NB!
Disse retningslinjene vil til enhver tid være avhengig av føringer fra offentlig
myndigheter og NIF og vil dermed bli justert forløpende.

Informasjon fra Helsedirektoratet finner du her:

 

Vedlagt følger veilederen fra Norges idrettsforbund som er utarbeidet i
samråd med Helsedirektoratet:

 

 

 

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk