Det er ikke lagt ut offentlig arrangement, men opplysninger på FB-siden til NMK Hålogaland
LES MER: https://www.facebook.com/NMK-Hålogaland-76789080589
og NMK Harstads FB-side: https://www.facebook.com/nmkharstad

 
Som tidligere, så er vi pålagt å overholde gjeldende smittevernregler.
Myndighetenes og FHI's smittevernråd skal etterfølges.
>> LES Korona-vett fra Motorsportforbundet (NMF)
 
Arrangementet må ikke overskride 200 personer.
Alle oppmøtte må registrere seg med navn før adgang til anlegget.
Hvert team må sende inn navn på de som skal være med.
 
HVER PÅMELDTE DELTAGER MÅ STILLE MED MINIMUM
 1 PERSON SOM KAN BRUKES TIL FUNKSJONÆR-JOBB.
 
NMK Hålogaland og NMK Harstad ønsker velkommen til Evenes Motorstadion.