29.12.2008/Sist revidert 10.10.2010, 05.02.2013

Vilkår, etikk og ansvar

Dersom noen reagerer på innholdet på nettstedet oppfordres de til å kontakte ansvarlig
redaksjon. Ansvar for innhold på nettstedet nmkharstad.no, motocrossharstad.no eller
andre nettsted/domener tilhørende Norsk Motor Klubb Harstad,
heretter kalt NMK Harstad - er lagt til en egen redaksjon.

se "Redaksjonen" nedenfor

Generelle vilkår
Generelle vilkår for NMK Harstads nettsider omhandler rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres NMK Harstad og webredaktør/webansvarlig for publisering.

Etikk og prinsipper
nmkharstad.no, nmk-harstad.no og eventuelle andre domener/nettsteder tilhørende NMK Harstad er redigert på uavhengig grunnlag, driftet for NMK Harstad av webmaster se nedenfor. Uavhengig om vi er tilsluttet Norsk Presseforbund eller heri grunnorganisasjoner eller ikke -

  følger vi likevel de prinsipper nedfelt i:
Redaktørplakaten, og norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i
Vær Varsom-plakaten og
Tekstreklameplakaten
   
Annen informasjon
Hva er presseetikk?
Om redaktøransvaret

Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol

Redaksjonen
Redaksjonsmedlemmene kan publisere egne artikler direkte og kan dessuten redigere og publisere artikler som er sendt redaksjonen av andre medlemmer i NMK Harstad. Etter daglig utøvende redaktør er NMK Harstad som eier av domenet/hjemmesiden v/ styrets leder som ansvarlig redaktør i siste instans ansvarlig for innholdet på alle NMK Harstads nettsteder/hjemmesider tilknyttet klubben.

Redaksjonen har ePostadressen:
[email protected]
og består av blant andre
av den enhver sittende:

utøvende redaktør (webredaktør) i klubben
Kontaktinfo
utøvende webmaster (om ikke denne er utøvende redaktør/webredaktør) i klubben
Kontaktinfo
styrets leder og/eller nestleder i klubben og/eller de personer oppnevnt av styret
Kontaktinfo
markedsgruppa for Harstad Motorsport Senter
Kontaktinfo
teamledere i Bilgruppa
Kontaktinfo
teamledere i Motocrossgruppa
Kontaktinfo
teamleder i Offroadgruppa
Kontaktinfo

Utøvende redaktør
Daglig utøvende redaktør (webredaktør) med oppgave å publisere artikler og vedlikeholde hjemmesidenes struktur (tilhørende NMK Harstad), er webmaster -
Kontaktinfo

Opphavsrettslig ansvar
Fremkommer i
Åndsverksloven, og regulerer m.a. ansvarsforhold knyttet til opphavsrett, m.v.

Generelt tilsynsansvar
Styret i NMK Harstad
Kontaktinfo har det øverste tilsyn med den klubbmessige forvaltning, og kan forlange saker, artikler, innlegg og reportasjer lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Styret kan omgjøre vedtak foretatt av redaksjonen.

 

 

Støtt våre samarbeidspartnere fordi de støtter oss!
Vi treffes på Harstad Motorsport Senter
- Harstads aktivitetssenter for motorsportsinteresserte i ditt nærmiljø -

Sidene er optimalisert for 
Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen. Webmaster administrerer nettstedet
for NMK Harstad. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © NMK Harstad. Redaktøren arbeider etter regler for god presseskikk
og er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider det
linkes til. 
Les mer om vilkår, redaktøransvar og presseetikk.